Innovation is beautiful

Od potrzeby do produktu

W ramach współpracy poprowadzimy Twoją firmę przez ścieżkę rozwoju, od audytu innowacyjności i identyfikacji potrzeb B+R, poprzez opracowanie strategii rozwoju i innowacji oraz wsparcie w pozyskaniu dofinansowania ze środków UE, NCBR lub regionalnych, aż do pełną realizację projektu B+R oraz wdrożenie innowacyjnych zmian, certyfikatów, raportów z procesów innowacyjnych i wniosków patentowych.

Supported by
From Need to Product

Oferta:

R+D+ I TEAM
Doświadczony zespół znający realia prac B+R+I dla partnerów przemysłowych w projektach finansowanych ze środków UE oraz prywatnych/korporacyjnych
Pomysł na produkt
Zidentyfikuj swoje potrzeby i problemy – po ich analizie zaproponujemy Ci rozwiązanie produktowe dostosowane do Twoich potrzeb
AUDYT
Audyt rozwojowy i innowacyjny, audyt strategiczny,
audyt procesu produkcyjnego, audyt projektu
OPRACOWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
Nasz Zespół pomoże Państwu w znalezieniu tematu dofinansowanego programu badawczo-rozwojowego dostosowanego do potrzeb i strategii rozwoju Klienta, opisu planu badawczego (zakres, wskaźniki) oraz wsparcia w zakresie umiejętności miękkich w procesie pozyskiwania grantów
CERTYFIKACJA
Certyfikacja i weryfikacja zgodności produktu, usługi lub systemu z normami, przepisami lub wymaganiami krajowymi/unijnymi/branżowymi. Możemy wspierać naszych klientów od przygotowania Instrukcji Użytkownika po wydanie deklaracji CE

SPECJALIZACJA

Jesteśmy innowacyjną firmą B+R specjalizującą się w budowaniu rozwiązań i doradztwie w zakresie wskazywania kierunków rozwoju, budowania przewagi konkurencyjnej, wdrażania innowacji i pozyskiwania środków na badania i rozwój w przedsiębiorstwach.

SZTUCZNA INTELIGENCJA AI
SZTUCZNA INTELIGENCJA AI
Algorytmy sztucznej inteligencji otaczają nas w każdej dziedzinie życia. Identyfikujemy możliwości i potrzeby inteligentnych rozwiązań. Budujemy algorytmy i wdrażamy je w celu zwiększenia produktywności i efektywności.
NAWIGACJA I LOKALIZACJA
NAWIGACJA I LOKALIZACJA
Dostarczamy dedykowane rozwiązania systemów lokalizacji oraz
nawigacji z wykorzystaniem systemów na bazie GPS, RFID, WiFi,
Bluetooth oraz z zastosowaniem Lidarów i układów inercyjnych, w tym
systemy lokalizacji i mapowania w pomieszczeniach zamkniętych
OPROGRAMOWANIE
OPROGRAMOWANIE
Tworzymy rozwiązania programowe, od skryptów po aplikacje internetowe i rozwiązania serwerowe do przetwarzania i analizy danych.
ROBOTYKA
ROBOTYKA
Opracowujemy innowacyjne rozwiązania robotyczne, automatyczne
działania, oprogramowanie wspomagające działania z pomocą robotów.
AUTOMATYZACJA PROCESÓW
AUTOMATYZACJA PROCESÓW
Prowadzimy projekty automatyzujące procesy w wielu dziedzinach.
Opracowujemy rozwiązania szyte na miarę. Dokładna analiza oraz audyt
procesów klienta pozwala na znalezienie rozwiązań usprawniających,
skracających czas oraz zapewniających płynność i bezpieczeństwo prac

B+R

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Wsparcie działań B+R
Dla naszych klientów stajemy się zewnętrznym działem B+R. Prowadzimy projekty badawcze, innowacyjne, zadania rozwojowe i wszelkie prace wspomagające projekty wewnętrzne. W ramach współpracy zapewnimy wsparcie innych działów Twojej firmy w działaniach innowacyjnych.
Strategia rozwoju i planowania innowacji
W ramach współpracy przeprowadzimy pełny audyt Twojej działalności w zakresie innowacji oraz badań i rozwoju. Wspieramy Zarządy przedsiębiorstw w budowie strategii rozwoju, w planowaniu innowacji, wprowadzaniu B+R we wszystkich dziedzinach działalności firmy.
Realizacja projektów B+R na zlecenie
Masz rozpisany projekt, ale brakuje Ci kadr oraz zasobów do sprawnej i terminowej realizacji? Przejmiemy i zrealizujemy konkretne zadania projektowe, realizacje etapów, wydzielonych zakresów badawczych oraz całe projekty. Przygotujemy dla Ciebie dokumentację projektową, raporty z badań, wspomożemy w przygotowaniu komunikacji z ośrodkami badawczymi oraz instytucjami współfinansującymi.
Rozwój produktów i innowacje
Przeprowadzimy audyt produktów oraz procesów ich wytwarzania. Opracujemy dokumentację rozwojową, harmonogramy i budżet rozwoju produktowego. Opracujemy innowacyjne rozwiązania dla Twojego produktu. Znajdziemy rozwiązania dające Ci przewagę konkurencyjną w ramach innowacji. Twój produkt nie pozostanie w tyle.
Wsparcie w pozyskaniu dofinansowania
Przeprowadzimy Twoją firmę przez całą drogę uzyskania dofinansowania z programów wsparcia działań B+R. Mamy doświadczenie w przygotowywaniu opracowywaniu oraz obronie wniosków do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Funduszy Unijnych, Funduszy regionalnych i innych instytucji wspierających B+R. Poprowadzimy Cię krok po kroku przez pełen proces od rozpisania budżetu, poprzez opracowanie wniosku, pozyskanie dofinansowania, aż po rozliczenie budżetów i raportowanie finansowe projektu.

Od początku powstania firmy realizujemy projekty B+R dla klientów z wielu branży: energetycznej, usługowej, rolniczej, czy produkcyjnej. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Nie wiesz jak możemy Ci pomóc w Twojej dziedzinie? Nasze projekty mogą być inspiracją.

Wsparcie działań B+R . Development w outsourcingu

Save your time and money
B-DROIX

Projekty

B-Droid - Robot do zapylania roślin

Projekt automatyzacji zapylania roślin za pomocą robotów. Projekt realizowany pod kierownictwem dr Rafała Dalewskiego przy współpracy z Politechniką Warszawską. W ramach projektu został zbudowany pierwszy autonomiczny układ do mechanicznego zapylania roślin – robot w dwóch odmianach – latającej i jeżdżącej.
Kontakt

UAV - Bezzałogowy statek powietrzny

Projekt mający na celu automatyzację zadań realizowanych przez drony, sterowanie oraz automatyczne planowanie tras przelotu, identyfikację oraz omijanie przeszkód. W ramach projektu zrealizowano automatyzację procesów obserwacji prowadzonych z dronów, sterowanie orientacją oraz pracą kamery. Projekt realizowany przy współpracy z firmą SmartFactor. W projekcie zostały opracowane algorytmy pozwalające na planowanie i realizację obserwacji obiektów w trakcie lotu, wykrywanie obiektów za pomocą sztucznej inteligencji (AI) i oprogramowanie wspierające zarządzanie pracą układu (w tym zdalną, bezprzewodową komunikację i kontrolę)
Kontakt

AR/VR/MR

Badania nad urządzeniem i systemem wspierającym dokładność i stabilność prezentacji obiektów rozszerzonej – AR, wirtualnej – VR oraz mieszanej rzeczywistości – MR. W ramach projektu opracowujemy urządzenie pozwalające na określanie położenia i orientacji z bardzo wysoka precyzją. Urządzenie to umożliwi stabilne i precyzyjne śledzenie obiektów w systemach mieszanej rzeczywistości. W ramach projektu opracowano rozwiązania hardware i oprogramowanie. Projekt realizowany przy współpracy z firmą SmartFactor. W trakcie projektu powstało urządzenie umożliwiające pozycjonowanie w bardzo dużą dokładnością (Hardware, Software i Algorytmy), oprogramowanie rozszerzonej rzeczywistości do wizualizacji budowanych obiektów.
Kontakt

Telemedyczne

Stetowideoskop – urządzenie do zdalnego prowadzenia badań medycznych.
Projekt realizowany przez firmę R2Ideas pod nadzorem dr Rafała Dalewskiego.
Kontakt

Jak nawiązać współpracę?

SPOTKANIE

Pierwsze rozmowy nic nie kosztują!. Podpisujemy umowę o poufności i poznajemy problemy i potrzeby Państwa klientów

WARSZTAT

Poznajemy się z klientem. Ustalmy zakres zapotrzebowani i budżet

WARUNKI FINANSOWE

Możemy omówić różne schematy (stawki, stawka ryczałtowa, succes fee, łączone)

PODPISANIE UMOWY
Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na Państwa pytania, oraz doradzą najlepsze rozwiązania dopasowane do Państwa firmy.

Telefon

+48 223546033

W dni robocze od 8-16

Email

contact@ceeit.info

Odpowiemy jak najszybciej to możliwe.
Zazwyczaj jest to do 30 minut w godzinach pracy

Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa

HR Support

Skuteczne rekrutacje Autorskie metody Indywidualne podejście Elastyczność

Zapraszamy do kontaktu

Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na Państwa pytania, oraz doradzą najlepsze rozwiązania dopasowane do Państwa firmy.